Headquarters
Austria
Belgium
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
Poland
pl
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Selektywna hydrodysekcja tkanki

Wszechstronne możliwości w zakresie dysekcji miąższu

SELEKTYWNOŚĆ UMOŻLIWIA OSZCZĘDZANIE TKANEK ORAZ SELEKTYWNE ODSŁONIĘCIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Z JEDNOCZESNYM ZAPEWNIENIEM OCHRONY TERMICZNEJ

Laparoskopowa resekcja wątroby

Laparoskopowa resekcja wątroby z zastosowaniem ERBEJET 2 i BiClamp LAP

“The combination of irrigation and aspiration in one instrument can accelerate
the process of liver parenchyma dissection and provide a stable good
visualization of the surgical field.”

Prof. Dr. Mikhail Efanov
MD, PhD, Head of HBP surgery Department of
Moscow Clinical Scientific Center, Russian Federation

Zalety hydrodysekcji w skrócie

☑   Zmniejsza utratę krwi
☑   Procedura łatwa i szybka do opanowania

☑   Zaobserwowano niski wskaźnik wycieku żółci
☑   Wszechstronne możliwości w zakresie rozwarstwiania miąższu

WEBCAST

The use of waterjet application in laparoscopic liver surgery

Porównanie wysokociśnieniowej chirurgii strumieniowej i aspiratora ultradźwiękowego

Wyniki badania jednoośrodkowego*

☑  Brak różnic w parametrach związanych z pacjentem i charakterystykach chirurgicznych
☑ Śródoperacyjny poziom utraty krwi nie różnił się w istotny sposób.
☑  IZnacznie wyższy poz iom bilirubiny całkowitej w drugiej d obie pooperacyjnej w grupie operowanej z użyciem aspiratora ultradźwiękowego
☑  Brak znaczącej różnicy w takich parametrach jak: czas trwania operacji | manewru Pringle'a | wskaźnik powikłań | pobyt w szpitalu

 

*Prof. Mikhail Efanov, 14. Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Wątroby, Trzustki i Dróg Żółciowych (IHPBA) 2020, (prezentacja plakatowa
PG04-04): Jednoośrodkowe prospektywne randomizowane porównanie wysokociśnieniowej chirurgii strumieniowej i aspiratora ultradźwiękowego

Filmy przedstawiające zastosowanie

Laparoskopowa hepatektomia lewostronna
z powodu nowotworu wątrobowokomórkowego z
marskością wątroby metodą hydrodysekcji i LAP BiSect micro

Laparoskopowa resekcja wątroby z zastosowaniem ERBEJET 2 i BiClamp LAP

Hemostaza po częściowej resekcji wątroby z zastosowaniem APCapplicator

Resekcja wątroby u noworodka z zastosowaniem ERBEJET 2

Częściowa resekcja wątroby za pomocą
APCapplicator i aplikatora monopolarnego

Hepatektomia prawostronna u żyjącego
dawcy z użyciem ERBEJET 2

Stanowisko robocze do operacji wątroby

VIO® 3 Elektrochirurgia

APC 3 Chirurgia plazmowa

ERBEJET 2 Hydrochirurgia

Moduł ssący ESM 2

Aplikator z monopolarną funkcją HF

Dysekcja, koagulacja i aspiracja połączone w jednym instrumenc ie.
Skrócenie czasu operacji.