Zarejestrować

Nie masz konta? Zarejestruj się teraz

Headquarters / Germany
Austria
de
Belgium
fr de nl
France
fr
Italy
it
Netherlands
nl
Poland
pl
Switzerland
de fr it
United Kingdom
en
Россия (Russia)
ru
中華人民共和國 (China)
cn
India
en
USA
en
Erbe Headquarters
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Skip navigation

Selektywna hydrodysekcja tkanki

Wszechstronne możliwości w zakresie dysekcji miąższu

Landingpage_Liver_Surgery_Banner.jpg
Selektywność umożliwia oszczędzanie tkanek oraz selektywne odsłonięcie naczyń krwionośnych i dróg żółciowych z jednoczesnym zapewnieniem ochrony termicznej

Laparoskopowa resekcja wątroby

Laparoskopowa resekcja wątroby z zastosowaniem ERBEJET 2 i BiClamp LAP

“The combination of irrigation and aspiration in one instrument can accelerate
the process of liver parenchyma dissection and provide a stable good
visualization of the surgical field.”

Landingpage_Liver_Surgery_Prof_Dr_Mikhail_Efanov.png

Prof. Dr. Mikhail Efanov
Doktor nauk medycznych, Kierownik Kliniki Chirurgii Dróg Żółciowych i Wątroby Moskiewskiego Klinicznego Centrum Naukowego, Federacja Rosyjska

Zalety hydrodysekcji w skrócie

 

   Zmniejsza utratę krwi

   Procedura łatwa i szybka do opanowania

 

   Zaobserwowano niski wskaźnik wycieku żółci

   Wszechstronne możliwości w zakresie rozwarstwiania miąższu

Landingpage_Liver_Surgery_Banner_PL_hydrodissection_at_a_glance.png
Webcast

The use of waterjet application in laparoscopic liver surgery

Porównanie wysokociśnieniowej chirurgii strumieniowej i aspiratora ultradźwiękowego

Wyniki badania jednoośrodkowego*

Landingpage_Liver_Surgery_Banner_PL_Results_of_a_singlecenter_study.png

☑  Brak różnic w parametrach związanych z pacjentem i charakterystykach chirurgicznych
☑ Śródoperacyjny poziom utraty krwi nie różnił się w istotny sposób.
☑  IZnacznie wyższy poz iom bilirubiny całkowitej w drugiej d obie pooperacyjnej w grupie operowanej z użyciem aspiratora ultradźwiękowego

☑  Brak znaczącej różnicy w takich parametrach jak: czas trwania operacji | manewru Pringle'a | wskaźnik powikłań | pobyt w szpitalu

 

*Prof. Mikhail Efanov, 14. Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Wątroby, Trzustki i Dróg Żółciowych (IHPBA) 2020, (prezentacja plakatowa
PG04-04): Jednoośrodkowe prospektywne randomizowane porównanie wysokociśnieniowej chirurgii strumieniowej i aspiratora ultradźwiękowego

Filmy przedstawiające zastosowanie


Resekcja wątroby u noworodka z zastosowaniem ERBEJET 2

 

 

 

Laparoskopowa hepatektomia lewostronna
z powodu nowotworu wątrobowokomórkowego z
marskością wątroby metodą hydrodysekcji i LAP BiSect micro


Laparoskopowa resekcja wątroby z zastosowaniem ERBEJET 2 i BiClamp LAP

 

 

 

Częściowa resekcja wątroby za pomocą
APCapplicator i aplikatora monopolarnego


Hemostaza po częściowej resekcji wątroby z zastosowaniem APCapplicator

 

 

 

Hepatektomia prawostronna u żyjącego
dawcy z użyciem ERBEJET 2

Stanowisko robocze do operacji wątroby

Stanowisko robocze do operacji wątroby

Landingpage_Liver_Surgery_Banner_Workstation.jpg


VIO® 3 Elektrochirurgia


APC 3 Chirurgia plazmowa


ERBEJET 2 Hydrochirurgia


Moduł ssący ESM 2

Aplikator z monopolarną funkcją HF

Dysekcja, koagulacja i aspiracja połączone w jednym instrumenc ie.
Skrócenie czasu operacji.