Headquarters
Austria
Belgium
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
Poland
pl
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Informacje o ochronie danych

Ochrona danych osobowych podczas korzystania z usług świadczonych przez firmę Erbe Elektromedizin GmbH („Erbe”) jest ważną kwestią dla firmy Erbe. Dlatego firma Erbe przetwarza dane osobowe użytkownika w ramach korzystania przez niego ze strony internetowej Erbe („strona internetowa”) zgodnie z RODO. Poniżej znajdują się m.in. informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych („dane”) przez firmę Erbe w ramach korzystania ze strony internetowej:

Administrator

Administratorem w rozumieniu RODO jest 
Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
72072 Tübingen
gdpr@erbe-med.com

Z inspektorem ochrony danych firmy Erbe można skontaktować się pod adresem datenschutz@walliser-datenschutz.de.

1. Przetwarzanie danych na stronie  internetowej Erbe

a) Prowadzenie strony internetowej oraz przesyłanie i protokołowanie danych do celów statystycznych

Przeglądarka internetowa użytkownika przesyła dane do serwera Erbe podczas odwiedzania strony internetowej. Jest to konieczne z technicznego punktu widzenia dla możliwości wywoływania strony internetowej. Gromadzone są przy tym następujące dane: data i godzina dostępu, adres URL strony odsyłającej, wywoływany plik, ilość przesłanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i adres IP. („Dane dostępowe”). Dane dostępowe są przechowywane oddzielnie od innych danych wprowadzanych podczas korzystania ze strony internetowej Erbe. Dane dostępowe są poza tym analizowane do celów statystycznych, a następnie usuwane. Wynika to z uzasadnionego zainteresowania firmy Erbe ciągłą optymalizacją strony internetowej. Dane dostępowe są usuwane po analizie najpóźniej po 3 latach.

Przetwarzanie danych dostępowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

b) Kontakt i newsletter

Jeśli użytkownik przekazuje firmie Erbe dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonu lub mediów społecznościowych, podane przez użytkownika dane (np. adres e-mail, imię i nazwisko lub numer telefonu) są przechowywane przez firmę Erbe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub zapewnienia dostępu do usług, o które użytkownik się zwrócił (np. w celu dostarczenia informacji za pośrednictwem naszego newslettera). Jeśli zapytanie użytkownika jest skierowane do innej spółki Erbe, np. spółki zależnej Erbe, przekażemy je dalej do odpowiedniej spółki Erbe.

W ramach kontaktu użytkownik nie jest zobowiązany ani prawnie ani umownie do podania danych. Należy jednak pamiętać, że firma Erbe nie będzie w stanie przetworzyć zapytania, jeśli użytkownik nie poda wymaganych informacji, które są oznaczone jako takie.

Dane użytkownika będą przechowywane do momentu całkowitego przetworzenia zapytania, a następnie usunięte przez firmę Erbe. Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych lub które podlegają prawnemu obowiązkowi przechowywania. Okres przechowywania tych danych osobowych reguluje § 257 Kodeksu Handlowego i § 147 Ordynacji podatkowej.

W przypadku nawiązania z nami kontaktu dane użytkownika do opracowania zapytania o kontakt i jego rozpatrzenia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeśli celem nawiązania kontaktu jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody (np. na wysłanie naszego newslettera) przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. W każdej chwili użytkownik może odwołać swoją zgodę na wysyłkę naszego newslettera, np. poprzez link zawarty w naszym newsletterze, ze skutkiem na przyszłość.

c) Rejestracja w strefie pobierania i na internetowym portalu informacyjnym ErbeFacts

Jako współpracownik Erbe i partner umowny Erbe użytkownik może zarejestrować się w strefie pobierania i na portalu informacyjnym firmy Erbe, ErbeFacts, a tym samym uzyskać dostęp do aktualnych informacji o sprzedaży. Dane podawane podczas rejestracji (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu) są przy tym przechowywane przez firmę Erbe, aby móc udostępniać użytkownikowi aktualne informacje na temat sprzedaży. W momencie rejestracji rejestrowany jest również adres IP oraz data i godzina rejestracji. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

W ramach rejestracji w strefie pobieranie i ErbeFacts użytkownik nie jest zobowiązany ani prawnie ani umownie do podania danych. Należy jednak pamiętać, że firma Erbe nie będzie w stanie udostępniać aktualnych informacji o sprzedaży, jeśli użytkownik nie poda wymaganych informacji, które są oznaczone jako takie.

Dane użytkownika są przechowywane przez okres istnienia konta użytkownika utworzonego w wyniku rejestracji i usuwane przez firmę Erbe po usunięciu konta użytkownika. Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych lub które podlegają prawnemu obowiązkowi przechowywania. Okres przechowywania tych danych osobowych reguluje § 257 Kodeksu Handlowego i § 147 Ordynacji podatkowej.

W zakresie, w jakim rejestracja jest niezbędna do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub w zakresie, w jakim jest niezbędna do wykonania działań przedumownych, przekazywane przez użytkownika dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Jeśli użytkownik zarejestruje się jako współpracownik Erbe w obszarze pobierania i ErbeFacts, przetwarzanie przesłanych przez użytkownika danych następuje w interesie Erbe, aby zapewnić swoim pracownikom dostęp do aktualnych informacji firmy Erbe, na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

d) Korzystanie z usługi analizy stron internetowych Matomo

Firma Erbe korzysta na stronie internetowej z usługi analizy stron internetowych open source Matomo (dawniej Piwik) w celu analizy i regularnego ulepszania korzystania ze strony internetowej Erbe. Uzyskane w ten sposób statystyki mogą pomóc firmie Erbe w poprawie swojej oferty i uczynić je bardziej interesującymi dla użytkownika.

Do tej analizy na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie pomagają firmie Erbe określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników strony internetowej oraz sprawić, aby firma Erbe mogła przedstawiać użytkownikowi swoje oferty możliwie komfortowo i wydajnie. W przypadku wywoływania poszczególnych stron internetowych firma Erbe przechowuje następujące dane: dwa bajty adresu IP systemu użytkownika; odwiedzana strona internetowa; strona internetowa, z której użytkownik dostał się do odwiedzanej strony internetowej (tzw. referrer); podstrony, do których użytkownik przeszedł z odwiedzanej strony; czas spędzony na stronie internetowej; częstotliwość odwiedzania strony internetowej. Firma Erbe przechowuje zgromadzone w ten sposób dane wyłącznie na serwerze Erbe w Niemczech. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są usuwane, gdy tylko firma Erbe nie potrzebuje ich już do wyżej wymienionych celów. Ma to miejsce po 3 latach.

Ta strona internetowa korzysta z Matomo z rozszerzeniem „anonimizacja IP”. Adresy IP nie są zatem zapisywane całkowicie, lecz maskowane są dwa bajty adresu IP (np. 194.147.xxx.xxx). W ten sposób nie jest możliwe przypisanie skróconego adresu IP do wywołującego komputera. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Matomo nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Erbe.

Użytkownik może uniemożliwić analizę danych przez Erbe poprzez wykorzystanie Matomo, usuwając istniejące pliki cookie i zapobiegając ich przechowywaniu. Użytkownik może to zrobić poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej, dezaktywując lub ograniczając przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, użytkownik może w każdej chwili usunąć. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla tej strony internetowej, ewentualnie nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być jednak w pełni wykorzystywane.

Informacje na temat ochrony danych przez Matomo są dostępne na stronie https://matomo.org/privacy-policy/.

Podstawą prawną wykorzystania Matomo jest art. ust. zdanie 1 lit. f RODO.

e) Google Maps

Firma Erbe wykorzystuje Google Maps do wyświetlania interaktywnych map i tworzenia tras dojazdu. Google Maps jest usługą mapową firmy Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google”).

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową Erbe zawierającą mapy Google, przeglądarka użytkownika łączy się bezpośrednio z serwerami Google. Zawartość mapy jest przesyłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana przez nią ze stroną internetową. Google przetwarza przy tym ewentualnie w szczególności następujące dane użytkownika:

·         data i godzina odwiedzin na stronie internetowej,

·         adres internetowy lub URL wywoływanej strony internetowej,

·         adres IP,

·         podany w ramach planowania trasy adres (początkowy)

·         informacje o urządzeniu, takie jak np. model używanego sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikatowe identyfikatory urządzenia oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu,

·         szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usług Google, takie jak wyszukiwania,

·         informacje związane z lokalizacją, takie jak ewentualnie rzeczywista lokalizacja użytkownika.

Jeśli użytkownik posiada konto Google, informacje te można połączyć z kontem Google użytkownika. Więcej informacji o tym, jak można przeglądać, zarządzać lub usuwać informacje powiązane z kontem Google, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google na stronie policies.google.com/privacy.

Firma Erbe nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i dlatego nie może przejmować za to odpowiedzialności.

Użytkownik może również ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała wszystkie pliki cookie, w tym pliki cookie powiązane z usługami Google, lub aby wyświetlała komunikat, gdy plik cookie jest umieszczany przez Google. W takim przypadku wyświetlanie map Google Maps może jednak ewentualnie nie działać już poprawnie.

Do przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz powiązanych z tym praw użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności ma zastosowanie oświadczenie o ochronie danych Google policies.google.com/privacy oraz dodatkowe warunki użytkowania Google Maps/Google Earth http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Podstawą prawną wykorzystania Google Maps jest art. ust. zdanie 1 lit. f RODO.

f) Google Fonts

Firma Erbe wykorzystuje do jednolitego wyświetlania czcionek tak zwane czcionki internetowe dostarczane przez Google. Podczas odwiedzania strony internetowej przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Czcionki te są integrowane poprzez wywołanie serwerów Google. Google przetwarza przy tym ewentualnie dane użytkownika. Firma Erbe nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i dlatego nie może przejmować za to odpowiedzialności.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts i w oświadczeniu o ochronie danych Google: policies.google.com/privacy.

Podstawą prawną wykorzystania Google Fonts jest art. ust. zdanie 1 lit. f RODO.

g) Korzystanie z wtyczki Vimeo

Firma Erbe zamieszcza na swojej stronie internetowej filmy za pośrednictwem Vimeo.com. Jest to usługa firmy Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo”).

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do filmów wideo za pośrednictwem Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. W ten sposób ewentualnie do serwera Vimeo mogą być przesłane informacje, którą stronę internetową Erbe odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest przy tym zalogowany jako użytkownik Vimeo, Vimeo przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, takiego jak np. kliknięcie przycisku startu filmu, informacje te są również przypisywane do konta użytkownika. Użytkownik może zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się z konta Vimeo i usuwając odpowiednie pliki cookie Vimeo przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej.

Firma Erbe nie jest poinformowana o treści danych gromadzonych przez firmę Vimeo lub osoby trzecie i nie ma wpływu na ich wykorzystanie. Poprzez integrację filmów firma Vimeo może również otrzymywać informacje o tym, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę tej strony internetowej, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta użytkownika Vimeo lub nie jest akurat zalogowany do Vimeo.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych i wskazówki dotyczące ochrony danych przez Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.

Podstawą prawną wykorzystania vimeo jest art. ust. zdanie 1 lit. f RODO.

h) Korzystanie z wtyczki Vimeo

Firma Erbe zamieszcza na swojej stronie internetowej filmy za pośrednictwem Vimeo.com. Jest to usługa firmy Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo”).

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do filmów wideo za pośrednictwem Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. W ten sposób ewentualnie do serwera Vimeo mogą być przesłane informacje, którą stronę internetową Erbe odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest przy tym zalogowany jako użytkownik Vimeo, Vimeo przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, takiego jak np. kliknięcie przycisku startu filmu, informacje te są również przypisywane do konta użytkownika. Użytkownik może zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się z konta Vimeo i usuwając odpowiednie pliki cookie Vimeo przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej.

Firma Erbe nie jest poinformowana o treści danych gromadzonych przez firmę Vimeo lub osoby trzecie i nie ma wpływu na ich wykorzystanie. Poprzez integrację filmów firma Vimeo może również otrzymywać informacje o tym, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę tej strony internetowej, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta użytkownika Vimeo lub nie jest akurat zalogowany do Vimeo.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych i wskazówki dotyczące ochrony danych przez Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.

Podstawą prawną wykorzystania vimeo jest art. ust. zdanie 1 lit. f RODO.

i) Media społecznościowe

Podczas odwiedzin na naszych stronach wtyczki społecznościowe są wyłączone i żadne dane nie są przesyłane do tych sieci sieci społecznościowych. Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z jednej z sieci sieci społecznościowej, powinien kliknąć na odpowiedni przycisk społecznościowy, aby nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem tej sieci sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik posiada konto użytkownika w sieci sieci społecznościowej i jest zalogowany, gdy klika przycisk społecznościowy, sieć sieci społecznościowa może przypisać wizytę użytkownika na naszych stronach do konta użytkownika. Jeśli użytkownik chce tego uniknąć, powinien wylogować się z sieci społecznościowej przed kliknięciem przycisku społecznościowego.

j) LinkedIn, LinkedIn Ads, LinkedIn Analystics i LinkedIn Marketing Solutions

Firma Erbe korzysta z usług LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). W ramach tych usług LinkedIn gromadzi i przechowuje dane o użytkowaniu w pseudonimowych profilach w celu umożliwienia analiz statystycznych korzystania ze strony internetowej oraz skuteczności ogłoszeń i reklam opartych na zainteresowaniach na naszych stronach internetowych, a także na LinkedIn i stronach partnerów LinkedIn. Jeśli użytkownik jest użytkownikiem LinkedIn, LinkedIn może również dopasować dane do jego konta użytkownika. LinkedIn używa plików cookie do zbierania danych (patrz punkt d). Użytkownik może dezaktywować je i związane z nimi gromadzenie danych na następujących stronach internetowych:

www.linkedin.com/psettings/guest-controls

www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Z reguły dezaktywacja jest zapisywana w pliku cookie. Dlatego konieczne jest jej powtórzenie po usunięciu plików cookie. Dezaktywacja musi być także zainstalowana w każdej przeglądarce używanej przez użytkownika.

Więcej informacji na temat wytycznych LinkedIn dotyczących ochrony danych można znaleźć tutaj:

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

k) Meta, Facebook, Instagram

Na stronach internetowych Erbe zintegrowaliśmy funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie lub Facebooku, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie poprzez kliknięcie przycisku Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać odwiedziny użytkownika na naszych stronach z jego kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że Erbe jako dostawca stron nie posiada wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji można znaleźć w zasadach serwisu Instagram dotyczących ochrony danych: https://instagram.com/about/legal/privacy lub w zasadach serwisu Facebook dotyczących ochrony danych: https://www.facebook.com/policy.php lub w zasadach serwisu Meta dotyczących ochrony danych: https://about.facebook.com/actions/protecting-privacy-and-security/   

 

2.  Prawa użytkownika

a)       W odniesieniu do firmy Erbe użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie danych osobowych, które go dotyczą:

-      zgodnie z art. 15 RODO użytkownik może zażądać informacji na temat przechowywanych danych dotyczących użytkownika;

-      zgodnie z art. 16 RODO użytkownik może zażądać skorygowania nieprawidłowych danych dotyczących jego osoby;

-     zgodnie z art. 17 RODO użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych;

-      zgodnie z art. 18 RODO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych;

-      zgodnie z art. 20 RODO użytkownik może zażądać, aby jego dane były odbierane w formacie ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego;

o ile spełnione są odpowiednie wymogi prawne dotyczące roszczeń. Prawo do informacji na podstawie art. 15 RODO oraz prawo do usunięcia na podstawie art. 17 RODO podlegają ograniczeniom określonym w § 34 i 35 niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

 

b)      Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych przez firmę Erbe (art. 77 RODO).

 

c)       Jeśli użytkownik wyraził wobec firmy Erbe zgodę, ma również prawo do odwołania tej zgody wobec firmy Erbe w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

3.  Ujawnienie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika przekazywane do firmy Erbe za pośrednictwem strony internetowej są ujawniane przez firmę Erbe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 

-      usługodawcy, którzy wspierają firmę Erbe w udostępnianiu oferty na tej stronie internetowej. Usługodawcy ci przetwarzają dane wyłącznie na zlecenie i pod naszą kontrolą i tylko w celach opisanych w niniejszych informacjach o ochronie danych.

 

-      podmioty publiczne lub niepubliczne, wobec których firma Erbe ma obowiązek ujawnić dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę lub firma Erbe jest do tego prawnie upoważniona w inny sposób, firma Erbe ewentualnie przekazuje dane osobowe użytkownika podmiotom zależnym Erbe w celach opisanych w niniejszych informacjach o ochronie danych. Jeżeli w tym kontekście dane osobowe użytkownika są przekazywane do tzw. kraju trzeciego, firma Erbe podejmie środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, w szczególności stosowania standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

 

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji przetwarzaniu przez firmę Erbe danych, które go dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Po zgłoszeniu sprzeciwu firma Erbe nie przetwarza już danych dotyczących użytkownika, chyba że udowodni, że istnieją istotne podstawy do przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub że przetwarzanie to służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli dane dotyczące użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych dotyczących użytkownika do celów takiej reklamy. Dotyczy to także profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dotyczące go dane nie będą już przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE użytkownik ma możliwość w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Sposób, w jaki można zapobiec gromadzeniu danych przy użyciu Matomo, wyjaśniono w pkt. 1 lit. d niniejszych informacji o ochronie danych.