Headquarters
Austria
Belgium
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
Poland
pl
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Osoby kontaktowe

The compliance representatives are available to contact if you have any uncertainties or questions regarding corruption and antitrust law.

Osoba odpowiedzialna za compliance

W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie korupcji i prawa kartelowego pomocą służą pełnomocnicy do spraw Compliance. Poprzez nasz system zasad Compliance pragniemy podkreślić, że korupcja oraz naruszenia prawa kartelowego nie są drobnym przewinieniem. Szkodzą one nie tylko przedsiębiorstwu i pracownikom ale całemu społeczeństwu – niezależnie od tego czy ma to miejsce w Niemczech czy w innym kraju. Z tego właśnie powodu dla Erbe niezwykle ważną kwestią jest zajęcie jasnego stanowiska w walce z korupcją oraz naruszeniami prawa kartelowego oraz uświadomienie wszystkim pracownikom i partnerom przedsiębiorstwa właściwych zachowań w codziennej działalności biznesowej.

W ramach naszego międzynarodowego systemu Ombudsmann stworzyliśmy dla wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowym możliwość bezpiecznego i anonimowego zgłaszania naruszeń naszych zasad.

Compliance Officer

Daniel Zimmermann
Chief Financial Officer, Chief Compliance Officer
daniel.zimmermann@erbe-med.com

Ombudsman

Dirk Loycke
Adwokat
dirk.loycke@cms-hs.com

Pan Dirk Loycke przyjmuje wszelkie powiadomienia związane z naruszeniami obowiązujących przepisów i regulacji (compliance). Na życzenie zgłaszającego powiadomienia mogą pozostać anonimowe. Pan Loycke traktuje przekazywane mu informacje w sposób poufny i w tych przypadkach przekaże je w sposób zanonimizowany osobie na stanowisku Compliance Officer w firmie Erbe lub jej przedstawicielowi, aby można było wprowadzić potrzebne środki zaradcze.