Headquarters
Austria
Belgium
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
Poland
pl
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Kodeks postępowania Erbe Elektromedizin GmbH

Naszych pracowników cechuje restrykcyjne podejście do przestrzegania przepisów i prawa. Takiego podejścia oczekujemy również od naszych partnerów biznesowych na całym świecie.

Nasza obietnica

Dobra współpraca wszystkich pracowników opiera się na wzajemnym poszanowaniu oraz otwartym i uczciwym traktowaniu. Niezwykle ważne jest dla nas poszanowanie godności osobistej jednostki. Ta zasada przekłada się oczywiście na sposób postępowania w kontaktach z partnerami biznesowymi we wszystkich krajach. Nasza kadra kierownicza stanowi wzór dla wszystkich pracowników. Ma ona zawsze na względzie interes oraz sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa. Nasza dobra opinia opiera się na integralności przedsiębiorstwa oraz wzorowym i zgodnym z prawem postępowaniu w kwestiach konkurencji. Długofalowe działania biznesowe z korzyścią dla wszystkich są możliwe jedynie na bazie uczciwej i wolnej konkurencji oraz pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania porządku prawnego.

Nasi pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad naszego programu antykorupcyjnego. Z tego względu prosimy naszych partnerów biznesowych o powstrzymanie się od prezentów lub innego rodzaju korzyści. Ta podstawowa zasada obowiązuje we wszystkich krajach i wszystkich naszych pracowników.

Erbe przestrzega przepisów w zakresie kontroli międzynarodowego obrotu płatniczego i handlu towarami. Przestrzegamy i respektujemy ograniczenia eksportowe dotyczące krajów, towarów i osób („embarga“) oraz pozostałe regulacje dotyczące kontroli eksportu.

Ochrona ludzi wymaga ochrony środowiska naturalnego. Erbe przykłada szczególną wagę do ochrony surowców naturalnych w procesie produkcji celem ograniczenia ilości odpadów oraz rozwoju nowoczesnych, oszczędzających zasoby naturalne produktów. Ochrona ludzi to również ochrona naszych pracowników. Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy to dla nas coś oczywistego.

Ochrona poufności ma dla nas najwyższy priorytet przy obchodzeniu się z danymi naszych pracowników, partnerów biznesowych i pacjentów. Poufne informacje są chronione przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane, jeżeli jest to konieczne do jednoznacznie określonych celów. Gwarantujemy prawo do wglądu, korygowania, zablokowania lub usunięcia danych.

Wszyscy pracownicy przestrzegają zasad wolnej i uczciwej konkurencji. Z konkurentami nie są uzgadniane ani ceny ani warunki, czy też podział klientów i rynków. Erbe przekonuje na rynkach światowych zaawansowaniem technologicznym swoich produktów, podejściem do klienta w zakresie doradztwa i serwisu oraz konkurencyjnymi cenami. Również naszych dostawców wybieramy w oparciu o powyższe kryteria. Wewnętrzna organizacja naszego przedsiębiorstwa uwzględnia cele kodeksu postępowania.