Headquarters
Austria
Belgium
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
Poland
pl
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Designed to simplify your surgery

BiClamp® knife 220 - Twój cel jest naszym celem

BICLAMP® KNIFE 220: ZAMYKANIE I CIĘCIE W PRZYPADKU OTWARTYCH ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

Skorzystaj z zalet klinicznych

☑   Zapobieganie niezamierzonemu oddziaływaniu termicznemu na sąsiednie tkanki  wynikające z temperatury dystalnej części szczęk poniżej 40°C

☑   Kontrola rozległych krwawień na dużej powierzchni – zaawansowana koagulacja bipolarna otwartymi szczękami

użytkowników ocenia zamykanie naczyń jako lepsze lub równe temu z ich poprzednich instrumentów

☑   Rozcinanie blisko struktur krytycznych –uszkodzenie termiczne <1 mm,  brak karbonizacji

☑  Zamykanie naczyń o średnicy do 7 mm

użytkowników ocenia uszkodzenie termiczne tkanki  jako porównywalne z ich poprzednimi instrumentami

FILMY

Filmy przedstawiające produkt i zastosowanie

Chcesz zobaczyć, dlaczego ten instrument otrzymał tak dobre oceny? Kliknij filmy, aby się dowiedzieć.  

Zwiastun produktu: Zaprojektowany do uproszczenia operacji

Zastosowanie: Wielonarządowa resekcja brzucha przy użyciu BiClamp® knife 220

Sposób użycia: ergonomiczna obsługa oznacza udoskonaloną konstrukcję

Zastosowanie: Częściowa resekcja wątroby przy użyciu BiClamp® knife 220

STACJIA ROBOZCA

BiClamp® knife 220 i VIO® 3 – zwycięska drużyna

Naczynia zamknięte przy użyciu BiClamp® knife 220 mają potwierdzoną wytrzymałość, przekraczającą 3-krotność skurczowego ciśnienia krwi. Powtarzalna jakość zamykania naczyń jest utrzymana podczas powtarzających się cykli aktywacji.

TRYBY

Optymalne zamykanie naczyń przy użyciu trybów VIO® 3

☑   Krótki czas zamykania – tryb thermoSEAL®, uszczelnienie wytrzymuje wysokie ciśnienie rozrywające

☑   Zapewnienie natychmiastowej hemostazy – tryb biCLAMP, uzyskanie silnej koagulacji początkowej

INSTRUMENT

BiClamp® knife 220 –wielofunkcyjny instrument jednorazowy

BiClamp® knife 220 nadaje się do zamykania naczyń o średnicy do 7 mm. Naczynie jest chwytane, zamykane i mechanicznie rozcinane w jednym cyklu roboczym. Wystarczy otworzyć dłoń, aby w każdej chwili ponownie chwycić.