Headquarters
Austria
Belgium
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
Poland
pl
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Nowy zarząd

Od maja 2020 roku po raz pierwszy przedsiębiorstwem kierują wspólnie z panem Christianem O. Erbe osoby spoza rodziny.Od maja 2020 roku po raz pierwszy przedsiębiorstwem kierują wspólnie z panem Christianem O. Erbe osoby spoza rodziny.

Dr. H. Scherer, D. Zimmermann, C. O. Erbe, Prof. M. Enderle, M. Felstead

Christian O. Erbe przeprowadził w 2020 roku restrukturyzację szczebla kierowniczego po odejściu Reinera Thede na emeryturę. Po raz pierwszy w całej historii firmy Christian O. Erbe sięgnął przy tym do osób spoza rodziny. Obsadził stanowiska sprawdzonymi kadrami kierowniczymi, z których większość ma wieloletnie doświadczenie w firmie.

Ta nowa struktura kierownicza wzmacnia przygotowanie firmy na wyzwania przyszłości i umożliwia osiągnięcie celów strategii koncernu

w celu stabilnego rentownego wzrostu. W celu zapewnienia dalszego pozytywnego rozwoju zarząd koncentruje się na internacjonalizacji, digitalizacji, zrównoważonym rozwoju ekologicznym i promowaniu kultury odpowiedzialności we wszystkich działach i obszarach.

Firma Erbe pozyskuje nowe rynki i wzmacnia w ten sposób swoją pozycję konkurencyjną, aby jako dostawca rozwiązań oferować klientom najwyższe korzyści zarówno pod względem medycznym, jak i ekonomicznym.

Christian O. Erbe i Reiner Thede

W latach 2003 2020 na czele przedsiębiorstwa stały dwie osoby: Christian O. Erbe i jego szwagier Reiner Thede. Obaj byli od 1996 roku dyrektorami zarządzającymi i wspólnie z Helmutem Erbe wprowadzili firmę w nowe tysiąclecie. Od tego czasu firma Erbe rozwija się w zawrotnym tempie. W 2017 roku w firmie zatrudnionych jest na całym świecie ok. 1000 pracowników, dwukrotnie więcej niż w 2002 roku. Międzynarodowa sieć dystrybucji jeszcze się powiększyła. Również historia siedziby firmy Erbe nie będzie jeszcze długo zakończona: w 2002 roku przy siedzibie głównej powstał ośrodek badawczo-rozwojowy, a w 2008 roku centrum logistyczne. W latach 2011-2013 firma Erbe nabyła w bezpośrednim sąsiedztwie centrali firmy kolejne budynki, a w Rangendingen, około 25 km od Tybingi, powstał „Zakład II”. „Rozbudowa Zachód” stanowi wielki postęp w historii firmy:

powierzchnia zakładowa przy powiększy się jeszcze dwukrotnie. Głównym elementem jest ośrodek szkoleniowy dla klientów i pracowników, Erbe Academy, ale również nowa część gastronomiczna, dodatkowe pomieszczenia biurowe i renowacja energetyczna całego kompleksu są częścią największego projektu budowlanego od początku historii firmy. Podczas realizacji koncepcji „Industry on campus”, współpracy badawczej z renomowanymi uniwersytetami i ośrodkami naukowymi oraz podczas tradycyjnie ścisłej współpracy z uniwersytetami w Niemczech pracownicy Erbe stale wymieniają się poglądami i doświadczeniami z lekarzami i naukowcami, aby poznać najnowsze trendy w dziedzinie badań i rozwoju i wykorzystać je dla dobra pacjentów.

W 2002 roku wprowadzono na rynek system elektrochirurgiczny Erbe VIO. Dzięki systemowi VIO szpitale i lekarze z prywatną praktyką mogą stworzyć dopasowaną do własnych potrzeb kombinację instrumentów i komponentów dodatkowych w jednym systemie roboczym. Rodzina produktów VIO oferuje dopasowane do indywidualnych potrzeb urządzenia elektrochirurgiczne do najróżniejszych obszarów zastosowania: od chirurgii ogólnej poprzez ginekologię, gastroenterologię aż po urologię. Systemy robocze VIO są kompatybilne i możliwe do połączenia z systemami operacyjnymi i robotycznymi innych producentów.

HybridKnife jest jedynym urządzeniem na rynku techniki medycznej, łączącym elektrochirurgię z chirurgią strumieniową. Umożliwia przykładowo szybkie, pozbawione ryzyka i powiązane z niskimi kosztami usuwanie zmian i guzów błony śluzowej w przewodzie pokarmowym podczas zabiegu endoskopowego. Dzięki zastosowaniu HybridKnife istotne etapy zabiegu - od zaznaczenia poprzez uniesienie i dysekcję aż po koagulację - można z reguły wykonać bez konieczności zmiany instrumentu.

Opracowany przez firmę Erbe instrument BiCision umożliwia nowe metody chirurgiczne, które są bardziej oszczędzające dla pacjentów i skuteczniejsze w przebiegu operacji. Instrument odsłania struktury tkankowe, tamuje krew, uszczelnia naczynia krwionośne poprzez działanie wysokich temperatur i tnie. Przy użyciu BiCision chirurg operujący może bez zmiany instrumentu przecinać naczynia krwionośne i wiązki tkanek bezpośrednio po elektrochirurgicznym zamknięciu.

W nowym centrum szkoleniowym firma Erbe oferuje obszerne szkolenia i wykłady fachowe. Grupami docelowymi są zarówno pracownicy i sprzedawcy, jak i zewnętrzni użytkownicy kliniczni i personel operacyjny. Szkolenia obejmują rozległą wiedzę na temat technologii Erbe i ich zastosowania u pacjentów.

Nowe przełomowe osiągnięcie w elektrochirurgii umożliwia intuicyjną obsługę na dużym ekranie dotykowym z „nawigacją” za pomocą stepGUIDE. Przy użyciu funkcji ReMode możliwe jest wybieranie przy stole operacyjnym ustawień i trybów urządzenia. Elektrochirurgia łatwiejsza niż kiedykolwiek: plug and operate.