Zarejestrować

Nie masz konta? Zarejestruj się teraz

Headquarters / Germany
Austria
de
Belgium
fr de nl
France
fr
Italy
it
Netherlands
nl
Poland
pl
Switzerland
de fr it
United Kingdom
en
Россия (Russia)
ru
中華人民共和國 (China)
cn
India
en
USA
en
Erbe Headquarters
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Skip navigation

Kodeks postępowania Erbe Elektromedizin GmbH

Naszych pracowników cechuje restrykcyjne podejście do przestrzegania przepisów i prawa. Takiego podejścia oczekujemy również od naszych partnerów biznesowych na całym świecie.

Nasza obietnica

Dobra współpraca wszystkich pracowników opiera się na wzajemnym poszanowaniu oraz otwartym i uczciwym traktowaniu. Niezwykle ważne jest dla nas poszanowanie godności osobistej jednostki. Ta zasada przekłada się oczywiście na sposób postępowania w kontaktach z partnerami biznesowymi we wszystkich krajach. Nasza kadra kierownicza stanowi wzór dla wszystkich pracowników. Ma ona zawsze na względzie interes oraz sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa. Nasza dobra opinia opiera się na integralności przedsiębiorstwa oraz wzorowym i zgodnym z prawem postępowaniu w kwestiach konkurencji. Długofalowe działania biznesowe z korzyścią dla wszystkich są możliwe jedynie na bazie uczciwej i wolnej konkurencji oraz pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania porządku prawnego.

Nasi pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad naszego programu antykorupcyjnego. Z tego względu prosimy naszych partnerów biznesowych o powstrzymanie się od prezentów lub innego rodzaju korzyści. Ta podstawowa zasada obowiązuje we wszystkich krajach i wszystkich naszych pracowników.

Erbe przestrzega przepisów w zakresie kontroli międzynarodowego obrotu płatniczego i handlu towarami. Przestrzegamy i respektujemy ograniczenia eksportowe dotyczące krajów, towarów i osób („embarga“) oraz pozostałe regulacje dotyczące kontroli eksportu.

Ochrona ludzi wymaga ochrony środowiska naturalnego. Erbe przykłada szczególną wagę do ochrony surowców naturalnych w procesie produkcji celem ograniczenia ilości odpadów oraz rozwoju nowoczesnych, oszczędzających zasoby naturalne produktów. Ochrona ludzi to również ochrona naszych pracowników. Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy to dla nas coś oczywistego.

Ochrona poufności ma dla nas najwyższy priorytet przy obchodzeniu się z danymi naszych pracowników, partnerów biznesowych i pacjentów. Poufne informacje są chronione przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane, jeżeli jest to konieczne do jednoznacznie określonych celów. Gwarantujemy prawo do wglądu, korygowania, zablokowania lub usunięcia danych.

Wszyscy pracownicy przestrzegają zasad wolnej i uczciwej konkurencji. Z konkurentami nie są uzgadniane ani ceny ani warunki, czy też podział klientów i rynków. Erbe przekonuje na rynkach światowych zaawansowaniem technologicznym swoich produktów, podejściem do klienta w zakresie doradztwa i serwisu oraz konkurencyjnymi cenami. Również naszych dostawców wybieramy w oparciu o powyższe kryteria. Wewnętrzna organizacja naszego przedsiębiorstwa uwzględnia cele kodeksu postępowania.