Zarejestrować

Nie masz konta? Zarejestruj się teraz

Headquarters / Germany
Austria
de
Belgium
fr de nl
France
fr
Italy
it
Netherlands
nl
Poland
pl
Switzerland
de fr it
United Kingdom
en
Россия (Russia)
ru
中華人民共和國 (China)
cn
India
en
USA
en
Erbe Headquarters
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Skip navigation

Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych (MDR): jak daleko jesteśmy?

Temat MDR (europejskiego Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych) i związanych z tym zmian budzi wiele pytań w szpitalach.

W maju 2017 roku weszło w życie rozporządzenie UE MDR (ang. Medical Device Regulation, Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych).
Zgodnie z nim od 26 maja 2020 roku nowe produkty i produkty nieposiadające ważnego certyfikatu CE zgodnie z dyrektywą MDD (ang. Medical Device Directive, Dyrektywa w sprawie wyrobów medycznych) muszą w pełni spełniać wymagania MDR.
Przepisy przejściowe zgodnie z artykułem 120 rozporządzenia MDR zezwalają producentom na dalsze wprowadzanie do obrotu wyrobów medycznych (z wyjątkiem klasy I) ze zgodnością CE zgodnie z ważnym certyfikatem MDD (maksymalnie do 2025 roku).
Jesteśmy przygotowani, aby zagwarantować zaopatrzenie naszych klientów i aby nie było żadnych zastojów w dostawach. Wymagania MDR zostały uwzględnione podczas aktualizacji naszych procesów zarządzania jakością. Zmiana jest już w trakcie realizacji i zostanie zakończona na czas.
Odpowiedzi na pytania dotyczące rozporządzenia MDR można znaleźć w Informacja dla klientów w sekcji Downloads na stronie Polityka jakości.