Zarejestrować

Nie masz konta? Zarejestruj się teraz

Headquarters / Germany
Austria
de
Belgium
fr de nl
France
fr
Italy
it
Netherlands
nl
Poland
pl
Switzerland
de fr it
United Kingdom
en
Россия (Russia)
ru
中華人民共和國 (China)
cn
India
en
USA
en
Erbe Headquarters
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Skip navigation

Przezoskrzelowa kriobiopsja płuc

do diagnostyki śródmiąższowych chorób płuc (ILD)

W porównawczym, wieloośrodkowym, prospektywnym badaniu COLDICE przeprowadzonym  u 65 pacjentów,  porównywano wartość diagnostyczną SLB (surgical lung biopsy) z TBLC (transbronchial lung cryobiopsy). Bioptaty pobierano kolejno od tego samego pacjenta w znieczuleniu ogólnym i uzyskano następujące wyniki:  w przypadku rozpoznania tylko na podstawie wyników histopatologicznych zgodność wynosiła 70,8% dla obu metod. Jednak dla przypadku  rozpoznania wielodyscyplinarnego, zgodność wzrosła do 76,9%. W szczególności w przypadkach, w których możliwe było postawienie rozpoznania definitywnego lub z dużą pewnością, obie metody były porównywalne i były zgodne w 95% przypadków.

Biopsja SLB jako dotychczasowy „złoty standard” jest powiązana ze znaczną liczbą powikłań. Powikłania to między innymi: pooperacyjna odma opłucnowa, zapalenie płuc i niewydolność oddechowa oraz znaczna śmiertelność wynosząca 1,7%, która w przypadku biopsji TBLC wynosi 0,2%.

Z tego powodu, na podstawie wyników tego badania, zaleca się aby doświadczeni bronchoskopiści  wykonywali minimalnie inwazyjną biopsję TBLC jako pierwszą opcję u pacjentów z ILD, którzy wymagają biopsji płuc. Wykonywanie chirurgicznej biopsji płuc należy ograniczyć do pacjentów, w przypadku których nie jest diagnostycznie możliwa kriobiopsja.
Zalecenia te włączono do najnowszych wytycznych CHEST Guideline and Expert panel report (2019).


Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie Medical Insight.
Inne zastosowania w pulmonologii można znaleźć na stronie Medyczne filmy wideo.